Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường: ThS. Nguyễn Đình Tường
Hiệu trưởng: TS. Dương Xuân Thao
Phó Hiệu trưởng: TS. Trương Quang Ngân
Chủ tịch Công đoàn: TS. Đặng Thị Thảo
Bí thư Đoàn thanh niên: ThS. Dương Tiến Dũng
Trưởng ban nữ công: TS. Võ Thị Dung

 


Bài viết khác