Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi - Thú y, Khoa Nông Lâm Ngư tham gia khóa tập huấn về giáo dục dựa trên năng lực (cbe) cho giảng viên và chuyên viên các bộ

      Vào ngày 28-29/06/2023, Văn phòng Điều phối Quốc gia VOHUN, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa tập huấn online “Tập huấn về giáo dục dựa trên năng lục (CBE) cho giảng viên và chuyên viên các bộ’’.

      Giảng viên của khóa tập huấn là TS. Getch Kassa – Nhóm toàn cầu, và 3 giảng viên đã từng tham gia khóa tập huấn CBE tại Bangkok là TS. Vũ Thị Thu Trà – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc – Đại học Y dược Hải Phòng, TS. Phạm Đức Phúc – Điều phối viên VOHUN, và 85 học viên đến từ các trường đại học trong mạng lưới VOHUN và các chuyên viên đến từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục chăn nuôi như:  Trường Đại học kinh tế Nghệ An, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Nông Lâm TPHCM, ….Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có sự tham gia của NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Trần Thị Cúc - BM CNTY.

      Văn phòng điều phối Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) đã tổ chức thành công khóa Tập huấn trực tuyến về Giáo dục dựa trên năng lực (CBE) cho giảng viên và chuyên viên các Bộ với mục tiêu Giới thiệu khung giáo dục dựa trên năng lực; Giới thiệu việc kết hợp các phương pháp sư phạm và giảng dạy dành cho người lớn trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy; Tổng quan về Bộ công cụ đánh giá dựa trên năng lực Một sức khỏe; Thảo luận về kế hoạch xây dựng học phần CBE và triển khai tại một số trường đại học thành viên.

Sau mỗi bài giảng, các nhóm được thảo luận và trình bày nhóm. Khóa tập huấn đã thu hút được nhiều ý kiến chia sẻ của các giảng viên về các phương pháp giáo dục đang áp dụng tại các trường.

        Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:

 

                                                                                                   Tin bài: Trần Thị Cúc


Bài viết khác