Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Đại học chính quy – theo hình thức liên thông

            UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                        Số: 380/TB-ĐHKTNA                                               TP Vinh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

                                           THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO

                             ĐẠI HỌC CHÍNH QUY – THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chuẩn bị đội ngũ cán bộ có kiến thức tổng hợp, chính quy, chuẩn về trình độ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và quản lý tài nguyên. Căn cứ nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho trường Đại học Kinh tế Nghệ An đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh đào tạo (chuẩn cán bộ chính quy) cho các địa phương, ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

1. Ngành đào tạo hệ đại học: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai, Thú y, Lâm nghiệp

2. Đối tượng tuyển sinh: Ứng viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (bao gồm cả nghề) tất cả các ngành, đủ điều kiện đăng ký tham gia học.

3. Chỉ tiêu được giao: 20 chỉ tiêu/ngành

4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu nhà trường (lấy tại www.dhktna.edu.vn vào  Khoa nông lâm/tuyển sinh/mẫu đăng ký)

- Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng

- 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh)

5. Hình thức tổ chức lớp học: Theo hình thức tín chỉ, tạo điều kiện cho người học được quyền lựa chọn hình thức, thời gian học phù hợp với điều kiện công tác.

6. Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước, mức thấp để tạo điều kiện cho người học

7. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 03/06/2018, thời gian thi và học thông báo sau. 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Nông lâm ngư (Tầng 2, nhà B) - trường Đại học Kinh tế Nghệ An số 51 Lý Tự Trọng –TP Vinh – tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 0383.522417; 0912.321.160 (Thầy Ngân), 0913.055.478 (Thầy Tường), 0942.059.239 (Thầy Bình)

                                                                                         

     HIỆU TRƯỞNG

           (đã ký)

TS Dương Xuân Thao

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh lấy theo đường link dưới:

/Images/userfiles/18/files/ho%20so%20qldd.doc


Bài viết khác