Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Kinh tế số

Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Kinh tế số

Ban hành theo Quyết định số: 1136/QĐ-ĐHKTNA  ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

Xem chi tiết tại đây

 

Đề án mở mã ngành: Xem tại đây