Bộ môn Nguyên lý và Lịch sử các học thuyết kinh tế

Họ và tên: TRẦN THỊ BÌNH

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng Khoa

Địa chỉ: Khối Trung Định – Hưng Dũng – Tp Vinh

Điện thoại: 0989.389.596

Email: tranbinhcdkt.cea@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hưng

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Địa chỉ: Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0918.609.949

Email: manhhungktna@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn.

Địa chỉ: Hưng Bình – Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.782.287

Email: kimdung8668@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Uyên

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Trần Quốc Toản, Hà Huy Tập – TP Vinh

Điện thoại: 0976.707.771

Email: nguyenuyenktna@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Lam

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Khối 12, Trường Thi – Tp Vinh.

Điện thoại: 0986.054.665

Email: nguyenphuonglam25061984@gmail.com

 


Bài viết khác