Lịch tuần 33

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
15/04/2024
08:30

Chương trình semina tổ Hệ thống thông tin & Công nghệ phần mềm  " Rà soát chỉnh sửa bổ sung đề cương tín chỉ học phần công cụ xử lý ảnh”

ThS. Bùi Đình Thắng - Phụ trách khoa CNTT

+ Đại diện phòng QLĐT &HTQT

+ Đại diện khoa Công nghệ thông tin

+ Tổ Hệ thống thông tin & Công nghệ phần mềm 

VP khoa Công nghệ thông tin 

Thứ 2
15/04/2024
14:00

Ban giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị hành chính    

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị hành chính    

Phòng họp A1.2 

Thứ 2
15/04/2024
15:00

Họp đánh giá tổng kết chương trình 10 năm

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Chủ tịch HĐT

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị

-  Chủ tịch HSV, Đoàn thanh niên

- Ban tổ chức  chương trình 10 năm

Phòng họp A1.2

Thứ 2
15/04/2024
16:00

Thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm lại.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Chủ tịch HĐT

- Ban giám hiệu

- Trưởng, phó các đơn vị

- Chủ tịch HSV, Đoàn thanh niên

 

 Phòng họp A1.2

Thứ 3
16/04/2024
07:30

 Họp kết luận thanh tra công tác tuyển sinh

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Phòng TTKT & QLCL 

- Ban tuyển sinh 

Phòng họp A1.2 

Thứ 3
16/04/2024
14:00

Meetting hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 

Quân khu 4

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng trường 

Hội trường B Quân khu 

Thứ 4
17/04/2024
07:30

Chương trình semina: Thiết kế bài đánh giá A1,A2 đối với học phần BH1 ngành TCNH 

ThS. Hoàng Thị Huyền - Trưởng Bộ môn

- Giảng viên tổ bộ môn NH BM trưởng khoa TCNH

- Đại diện phòng QLĐT KH&HTQT 

-  Các giảng viên quan tâm

Văn phòng khoa TCNH 

Thứ 4
17/04/2024
14:00

Họp nghiệm thu công trình sửa chữa 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

Thành phần theo Quyết định nghiệm thu số 366/QĐ-ĐHKTNA ngày 16/4/2024 

Phòng họp A1.3

Thứ 4
17/04/2024
14:00

Họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT,CTSV,TCKT, TTKT&QLCL

- Trưởng các khoa KTKT, KT-QTKD, NLN, TCNH, CNTT 

- Chuyên viên phòng QLĐT Kh&HTQT phụ trách 

- Trợ lý đào tạo các khoa chuyên ngành

- Cố vấn học tập các lớp 

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
17/04/2024
14:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn GDTC – QPAN: :  “Rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An qua môn học giáo dục quốc phòng và an ninh” 

ThS. Lê Viết Vinh - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Mạnh Hưng –Trưởng khoa

+ Báo cáo: Nguyễn Tự Cường

+Bộ môn GDTC - QPAN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 4
17/04/2024
15:00

Họp hội đồng xét mẫu phôi thạc sĩ 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

Theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKTNA ngày 20/02/2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
17/04/2024
15:30

Họp Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

Các thành viên BTC (Trưởng các phòng, khoa, TT, Bí thư Đoàn Trường, chủ tịch Hội SV Trường, cô Nguyệt Phòng QLĐT - KH và HTQT) 

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
18/04/2024
16:00

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 

.
Thứ 6
19/04/2024
08:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn NN: NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN  NỘI DUNG HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÍ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN 

ThS. Ngụy Vân Thùy - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh – P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: Nguyễn Thị Hoài Ly

+Bộ môn NN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu 

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 6
19/04/2024
09:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn Tư tưởng: “Đường lối ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng khoa KHCB, Bí thư chi bộ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Thanh Bình -  P. Trưởng khoa

+ Bộ môn Tư tưởng

Báo cáo: ThS. Hoàng Nam Hưng; ThS. Nguyễn Khánh Ly

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 6
19/04/2024
14:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHTN – XH: “Nghiên cứu, lựa chọn nội dung học phần Pháp luật kinh doanh quốc tế cho ngành  Kinh doanh quốc tế” 

ThS. Phan Thị Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh -  P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: Dương Hải Yến

+ Bộ môn KHTN- XH

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.