Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để bạn đọc quan tâm hiểu rõ hơn về công tác kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục, phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng xin đăng tải toàn bộ Quyết định số 2629/QĐ-BGDĐT, ngày 26/7/2018, ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trân trọng./.


Bài viết khác