Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11/2022

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11/2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác