Nghị quyết công nhận Phó chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết công nhận Phó chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

 


Bài viết khác