Thông báo nghỉ Tết và trực Tết Nguyên Đán Nhâm dần năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo nghỉ Tết và trực Tết Nguyên Đán Nhâm dần năm 2022. Cụ thể như sau:

 

 

 

 


Bài viết khác