Thông báo về việc tổ chức buổi tọa đàm Sinh viên với nghiên cứu khoa học

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên của Ban giám hiệu nhà trường. Khoa Lý luận chính trị phối hợp với Đoàn trường tổ chức buổi tọa đàm “Sinh viên với nghiên cứu khoa học”. 

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên của Ban giám hiệu nhà trường. Khoa Lý luận chính trị phối hợp với Đoàn trường tổ chức buổi tọa đàm “Sinh viên với nghiên cứu khoa học”.

Thời gian : 19h15 phút ngày 03/9/2015 ( Tối thứ 5)

Địa điểm: Hội trường phòng họp tầng 2 nhà A.

Thành phần: Ban tổ chức sẽ có giấy mời đến các đối tượng tham gia.

 

                                                                        Ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

                                                     Khoa Lý luận chính trị- Đoàn trường

 


Bài viết khác