Bộ môn Lý luận Chính trị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong những năm vừa qua, với sự đoàn kết nhất trí, với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực mọi phong trào thi đua trong nhà trường, Bộ môn Lý luận chính trị đã đạt được nhiều thành tích. Ba năm liên tục Bộ môn được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.      

      Trong những năm vừa qua, với sự đoàn kết nhất trí, với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực mọi phong trào thi đua trong nhà trường, Bộ môn Lý luận chính trị đã đạt được nhiều thành tích. Ba năm liên tục Bộ môn được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2011- 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tổ Công đoàn của bộ môn  được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.

     Năm học 2013- 2014 Bộ môn có 6 giảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 giảng viên được Hội đồng thi đua nhà trường đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 1 giảng viên được vinh danh là 1/36 giáo viên tiểu biểu của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn từ 2008- 2013. Tập thể nữ bộ môn được Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tặng giấy khen.

Tham gia Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

     Bộ môn cũng là đơn vị luôn dẫn đầu trong nhà trường về nghiên cứu khoa học. Năm học 2012- 2013 giảng viên bộ môn đã hoàn thành 1 đề tài cấp tỉnh đạt loại xuất sắc, xuất bản 1 cuốn sách chuyên khảo, có 15 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành phát hành toàn quốc, 4 bài công bố trên tạp chí của tỉnh Nghệ An, 9 bài đăng trên Thông tin khoa học của nhà trường, 2 bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp tỉnh, 2 bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp trường và có 1 giảng viên được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, được vinh danh là 1/ 32 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tỉnh.

Bảo vệ đề tài cấp tỉnh 

     Năm học 2013- 2014 Bộ môn có  14 bài báo khoa học công bố toàn quốc, 4 bài công bố ở tỉnh Nghệ  An, 9 bài công bố trên Thông tin khoa học của nhà trường, 1 bài hội thảo cấp tỉnh, 1 giảng viên được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học .

TS. Nguyễn Thị Lan được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

    Cán bộ, giảng viên của Bộ môn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm người thầy, coi trọng xây dựng sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn vượt qua mọi khó khăn để học tập nâng cao trình độ. Với những kết quả  đạt được, Bộ môn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

Tập thể cán bộ, giảng viên trong ngày đăng quang Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tin bài: Bộ môn Lý luận Chính trị

 


Bài viết khác

Bài viết khác