Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 983/KH-ĐHKTNA, ngày 07/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.  Sáng ngày 14/9/2022, Khoa Lý luận Chính trị trang trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Trương Quang Ngân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Đại diện các phòng chức năng, Trung tâm của Nhà trường và sự tham dự của viên chức, người lao động của Khoa Lý luận chính trị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023 Khoa Lý luận Chính trị nhằm đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 2021-2022; đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp cho năm học 2022-2023. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Nhà trường.

Ths. Nguyễn Mạnh Hưng - Quản lý Khoa Lý luận Chính trị báo cáo tại Hội nghị

Năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tập thể viên chức, người lao động Khoa đã nỗ lực, khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ năm học với những kết quả nổi bật và quan trọng như sau:

Đối với hoạt động chuyên môn: Khoa đã tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như chủ động chủ trì, tổ chức các hoạt động phục vụ công tác chuyên môn và giảng dạy có ý nghĩa. Trong năm học 2021 - 2022, khoa Lý luận chính trị đã hoàn thành và vượt nhiều kế hoach đề ra. 01 giảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 06 CB,GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đối với công tác giảng dạy: Các giảng viên trong Khoa thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của Bộ môn và Khoa. Kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong khoa tại học kỳ 1: 4/7 GV, tất cả GV đều được đánh giá tốt, khá được người học ghi nhận và tôn trọng. CB,GV hoàn thành tốt nhiệm vụ ra đề thi, chấm thi, coi thi và công tác chuyên môn khác được giao.

Công tác phát triển chương trình đào tạo: Soạn mới đề cương chi tiết 6 môn học mà khoa giảng dạy bảo đảm chất lượng chuẩn đầu ra.  Rà soát, hệ thống ngân hàng đề cho phù hợp với trình độ, năng lực người học hiện nay. Tham gia góp ý, sửa đổi chương trình đào tạo  đảm bảo chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của các khoa.

Đối với công tác tuyển sinh: CB, GV của khoa luôn nỗ lực, đồng hành cùng Nhà trường để đạt kết quả nhất định: Thành lập đoàn đi tuyển sinh tại Quảng Bình và Thanh Hóa theo kế hoạch của nhà trường. Năm học 2021-2022 Khoa LLCT tuyển sinh được: 58 sinh viên (24 sinh viên hệ ĐH chính quy và 34 sinh viên liên thông và VB2).

Công tác Nghiên cứu khoa học: Năm học 20221-2022, Khoa Lý luận Chính trị có 08 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành phát hành toàn quốc hoặc tương đương; 01 đề tài NCKH cấp trường; 1 sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu đúng tiến độ; 05 bài đăng thông tin khoa học của nhà trường; 01 SHHT Cấp khoa và 03 SHHT Cấp Bộ môn; 02 sách chuyên khảo; 07 bài đăng Hội thảo khoa học ngoài trường và đặc san cấp tỉnh; 05 bài đăng Hội thảo Khoa học cấp khoa; 01 giảng viên tham gia đề tài NCKH cấp Bộ.

Công tác Hợp tác quốc tế: Liên kết với Công ty Xây dựng Coecco Lào – Thuộc CT Hợp tác Kinh tế Việt – Lào (QK4) để đưa đoàn lãnh đạo của tỉnh Xay sổm Bun đến thăm và làm việc với Nhà trường.

Công tác phát triển đội ngũ, cán bộ: Năm học 2021-2022, Khoa LLCT có 01 giảng viên (ThS. Nguyễn Thị Lam) được Nhà trường quyết định đi học NCS và 01 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp CT – HC đạt loại giỏi.

Đối với công tác thanh tra chuyên môn: Trong năm học, khoa không có sai sót về chuyên môn, còn tồn tại tình trạng công tác quản lý điểm của giáo vụ sai sót vào điểm.

Công tác đoàn thể: Đoàn viên công đoàn khoa tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn trường phát động. Năm học 2021-2022 Tổ Công đoàn Khoa được xếp loại xuất sắc. CB,GV Khoa Lý luận chính trị tích cực ủng hộ và trực tiếp tham gia cùng với Đoàn Thanh niên, HSV Nhà trường nhiều hoạt động.

Công tác kết nối và phục vụ cộng đồng: Tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện với 01 đơn vị máu được hiến tặng. Tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động thiện nguyện do Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức (ủng hộ 3 tr đồng tới Cơ sở Bảo trợ xã hội Hiền Lương- Huyện Yên Thành). Tặng quà cho toàn bộ Lào học tập tại trường - khẩu trang và nước sát khuẩn và nhiều hoạt động khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã đưa ra những hạn chế và tồn tại như: Số lượng giảng viên là tiến sĩ chưa nhiều. Kết quả, công trình NCKH chưa đồng đều trong CB,GV; Khó khăn về phương tiện và kinh phí nên việc tổ chức cho giảng viên đi thực tế, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh nhằm gắn liền giữa giảng dạy lý luận và thực tiễn chưa được thực hiện. Khoa Lý luận Chính trị là khoa giảng dạy các môn lý luận chính trị, không có sinh viên chuyên ngành do đó khó khăn trong công tác liên kết doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, đã có nhiều tham luận, ý kiến trao đổi, đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện các mặt công tác của Khoa và của Nhà trường năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 -2023.

TS. Trần Thị Bình trao đổi một số nội dung liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học

ThS. Hoàng Nam Hưng đề xuất, kiến nghị một số nội dung góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Nhà trường

ThS. Đinh Toàn Thắng - Phó phòng TC-KT giải thích một số vướng mắc của CB,GV trong Khoa nêu lên tại Hội nghị 

Ths. Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng thanh tra khảo thí và QLCL 

trao đổi một số nội dung tại Hội nghị mà CB, GV trong Khoa kiến nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trương Quang Ngân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương những thành tích của Khoa Lý luận Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Khoa Lý luận Chính trị sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã gợi mở cho Khoa một số nhiệm vụ và giải pháp phù hợp; đề nghị Khoa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập thể viên chức, người lao động trong năm học 2021-2022 và tiếp tục đổi mới, sáng tạo để làm tốt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện của Nhà trường hiện nay.

TS. Trương Quang Ngân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ths. Nguyễn Mạnh Hưng – Quản lý Khoa cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong các hoạt động của Khoa; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác chuyên môn lẫn hành chính từ các phòng chức năng, trung tâm, các khoa trong Nhà trường, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để Khoa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Ths. Nguyễn Mạnh Hưng đã cảm ơn tập thể viên chức, người lao động Khoa đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa tích cực phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết, thi đua lao động nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị mà Hội nghị đã đề ra trong năm học 2022-2023 để góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày phát triển.

Hội nghị tặng hoa tri ân TS. Trần Thị Bình - Nguyên trưởng Khoa LLCT nghỉ quản lý 

Dịp này, tập thể viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị đã tri ân những cống hiến của TS. Trần Thị Bình – Nguyên Trưởng Khoa Lý luận Chính trị nghỉ quản lý, với những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Khoa nói riêng và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói chung trong suốt quá trình công tác của đồng chí. Là cán bộ kỳ cựu có nhiều năm làm quản lý Khoa. TS. Trần Thị Bình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Khoa và  Nhà trường trong công tác giảng dạy, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác Đảng, công tác đoàn thể./.

Tin bài: Khoa Lý luận Chính trị

 


Bài viết khác