Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

 


Bài viết khác

Bài viết khác