Bước một bước vào NAUE là bạn đã đặt một chân vào Doanh nghiệp

Bỏ qua những nỗi lo thất nghiệp, vì đã có NAUE hậu thuẫn. Không chỉ với giáo trình thực tế, học thật làm thực mà khi gia nhập NAUE bạn còn được check-in doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất.

Để tạo bước đệm vững chắc cho sinh viên,  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã xây dựng mạng lưới kết nối, hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Bạn được gặp gỡ và học với lãnh đạo doanh nghiệp, lắng nghe nhu cầu tuyển dụng, được chạm tay vào nghề nghiệp, thực chiến với những công việc thực tế.

Trong những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Theo đó, các trường mời doanh nghiệp cùng tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và đánh giá người học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, đưa sinh viên đến các doanh nghiệp thực tập, tuyển dụng lao động. Nắm bắt xu thế ấy, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện phương châm: Giảng dạy lý thuyết gắn liền với thực tế, nhà trường gắn liền với doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường gắn với việc làm, thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến.

Hiện nay nhà trường đã có sự liên kết chặt chẽ và hợp tác với khoảng 100 doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế trong liên kết đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và cung ứng nguồn nhân lực, mang lại lợi ích cho các bên. 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đang hướng đến mô hình đại học trải nghiệm, đổi mới sáng tạo. Theo đó, sinh viên Nhà trường có nhiều thời gian học tập được sử dụng để trải nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia đến từ doanh nghiệp; tham gia thăm quan, thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc hợp tác với các doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, giúp sinh viên được tiếp cận, cọ sát với môi trường thực tế, góp phần rút ngắn khoảng cách từ nhà trường đến doanh nghiệp. Bỏ qua những nỗi lo thất nghiệp, vì đã có NAUE hậu thuẫn. Không chỉ với giáo trình thực tế, học thật làm thực mà khi gia nhập NAUE bạn còn được check-in doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất. 

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐀𝐔𝐄:

Description: 🔰𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 51, Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, Tp Vinh.

Description: 👉𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧: https://naue.edu.vn/tuyensinh

Description: 📳𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 & 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0975.313.755

Description: 🌐𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://naue.edu.vn/

Description: ✅𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/SV.DaiHoc.Kinhte.NgheAn

Description: ✅𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: #naue_destination

Description: ✅𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@aihockinhtenghean3332


Bài viết khác

Bài viết khác