Giới thiệu chuyên ngành Quản lý tài chính

Giới thiệu ngành học Quản lý tài chính

1. Tên chương trình: Cử nhân chuyên ngành Quản lý tài chính

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Thời lượng đào tạo: 3,5 năm

4. Số tín chỉ: 126

5. Định hướng mục tiêu

Đào tạo cử nhân Quản lý Tài chính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; hiểu biết những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; biết vận dụng và thực hành những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Quản lý Tài chính; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Có khả năng học tập nâng cao trình độ tương ứng với vị trí và tính chất công việc của bản thân trong xã hội.

5.1.Về kiến thức

Cử nhân Quản lý Tài chính được trang bị kiến thức chuyên sâu về Quản lý Tài chính như Quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính hành vi, định chế tài chính, thẩm định tài chính dự án đầu tư, quản lý tài sản công, quản lý thuế, quản lý cơ quan Nhà nước & đơn vị sự nghiệp công, quản lý tiền tệ của Ngân hàng Trung ương,...

Có năng lực nghiên cứu, hoạch định các chính sách và giải quyết các công việc thuộc về chuyên môn Quản lý Tài chính.

Ngoài ra, cử nhân Quản lý Tài chính được cung cấp các kiến thức cơ bản về ngân hàng, bảo hiểm, thống kê, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh,…

5.2 Về kỹ năng

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh và xử lý các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính trong các tổ chức một cách độc lập; kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, phân tích và đầu tư tài chính; kỹ năng đánh giá được tác động của các quyết định tài chính đến giá trị tổ chức; kỹ năng thẩm định tín dụng, thẩm định dự án đầu tư; kỹ năng định giá tài sản, quản lý tài chính đối với doanh nghiệp trong mua bán, sáp nhập; có năng lực về quản lý tài sản công trong các khu vực như: hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đất đai tài nguyên của Nhà nước, tài sản dự trữ Nhà nước,...;  

Ngoài ra, có các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng thực hành phần mềm kế toán; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hành chính về lĩnh vực Tài chính; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh,...

5.3. Về thái độ

Có ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước; tinh thần đoàn kết, trung thực, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, đối tác; ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong chuyên nghiệp; tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong công việc; năng lực tự cập nhật, bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực Quản lý Tài chính; năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; có ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

6. Triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tài chính có thể đảm nhiệm các vị trí trong các tổ chức như:

- Nhân viên, chuyên viên, viên chức, công chức tại các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị hành chính về Tài chính - Ngân hàng như cơ quan Tài chính, Thuế, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước,...ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Chuyên viên, chuyên gia phân tích tài chính tại các viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Nhân viên, chuyên viên, chuyên gia tài chính làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các loại hình và lĩnh vực khác nhau, như doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước, công ty liên doanh, công ty đầu tư nước ngoài, ....

- Nhân viên, chuyên viên, chuyên gia tài chính làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ tài chính (các Ngân hàng thương mại, công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ...)

- Chuyên viên, chuyên gia phân tích, đầu tư tài chính độc lập hoặc tự tạo lập công ty cung cấp dịch vụ tài chính, giữ các vị trí liên quan đến quản lý tài chính trong các tổ chức.

- Giảng viên làm công tác giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường Đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề có đào tạo nguồn nhân lực Tài chính.

Tùy thuộc vào năng lực của bản thân và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mà nhân viên, chuyên viênchuyên ngành Quản lý tài chính có thể đảm nhận các vị trí quản lý, lãnh đạo cao hơn như trưởng/phó bộ phận, giám đốc/phó giám đốc đơn vị,...

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧 ( Trường đại học Công lập)
🧩 𝐌𝐚̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠: CEA
🔰 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 51, Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, Tp Vinh.
🔝𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧: https://xettuyen.naue.edu.vn/
📳 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 & 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0975.313.755 / 0947.076.236
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://naue.edu.vn/
✅ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/naue.edu.vn
✅ 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: #naue_destination