NAUE – Từng bước trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA

          Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã cử 02 đại diện tham dự Khóa đào tạo về Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 lần thứ 17 - “17th AUN-QA Course for Accomplishing for Programme Assessment” tại Bangkok (Thái Lan).

Đại diện Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chụp ảnh cùng các Giáo sư chuyên gia

          AUN-QA phiên bản 4.0 là Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng mới nhất của Mạng lưới Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN). Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Đại học của AUN đã được các trường đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới áp dụng. Với mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cải tiến chương trình nhằm đem đến những ưu thế vượt trội cho người học thông qua đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và các yếu tố hỗ trợ học tập, nghiên cứu khác. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã cử 02 cán bộ tham gia khoá đào tạo về Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tại Bangkok,Thái Lan.

Các đại diện đến từ Việt Nam

          Khoá tập huấn có sự tham dự của 40 đại diện đến từ các nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philipin, Maylaysia và Việt Nam. Tham gia chương trình tập huấn, đại diện của các trường Đại học được cung cấp kiến thức cập nhật về chương trình đào tạo, đánh giá, chuẩn đầu ra vvv. Đồng thời, các đại diện có cơ hội cùng nhau trao đổi, phân tích nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của việc đánh giá chương trình đào tạo dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các Giáo sư chuyên gia hàng đầu về Kiểm định chất lượng. Cách viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ANU-QA phiên bản 4.0 được các đại diện tham dự khoá tập huấn rất quan tâm.

Các thành viên tham dự khoá tập huấn

          Khoá tập huấn được thực hiện theo hình thức nhóm bàn tròn, tạo cơ hội thực hành, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm một cách trực tiếp và hiệu quả. Các nhóm có cơ hội trình bày quan điểm và bài thực hành liên quan đến Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo rất sôi nổi.

Thành viên của các nhóm đến từ các trường Đại học khác nhau

          Một số hình ảnh về khoá học

Các nhóm trình bày bài thực hành

Đại diện Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học

Tin bài: Ban truyền thông

 

 


Bài viết khác