Lịch sử hình thành & phát triển

         Khoa Kế toán - Phân tích – Phân tích được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-CĐKTKTNA ngày 23 tháng 06 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An (Nay là trường Đại học Kinh tế Nghệ An).

         Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa Kế toán - Phân tích luôn là một trong những khoa có quy mô đào tạo lớn nhất của nhà trường. Đến nay với quy mô ngày càng mở rộng, Khoa Kế toán - Phân tích đã tham gia đào tạo hàng vạn cử nhân ngành kế toán,  tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên, kế toán trưởng và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác, thực hiện các chương trình đào tạo kế toán thực tế nâng cao nhằm tăng cường rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi ra trường. Khoa Kế toán - Phân tích là một khoa nghiệp vụ thực hiện giảng dạy và đào tạo cho tất cả các chuyên ngành, các hệ đào tạo trong toàn trường.

         Hiện nay, Khoa Kế toán - Phân tích có 29 Cán bộ, Giảng viên và Giảng viên kiêm chức, trong đó có 02 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ (01 NCS, 03 Giảng viên chính), 2 cử nhân được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, là những người có kinh nghiệm với thực tiễn, có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

         Khoa Kế toán - Phân tích luôn được đánh giá là Khoa mũi nhọn của Nhà trường, góp phần xây dựng thương hiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Hàng năng, Khoa luôn được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Nhà trường tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.


Bài viết khác