LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kế Toán - Phân tích được thành lập từ ngày 23/06/2006, bao gồm Bộ môn Kế toán và Bộ môn Phân tích. Từ khi thành lập đến nay Khoa Kế toán - Phân tích trở thành một Khoa chuyên môn có quy mô lớn của trường Đại học kinh tế Nghệ An.

                 Ban chủ nhiệm khoa hiện tại gồm có:

                                1. Phụ trách Khoa: Ths. Phạm Đức Giáp

                                2. Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Điệp              

                                3. Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thị Vân Hà              

                Trợ lý QLSV: KS. Nguyễn Viết Hùng

                Giáo vụ khoaCN. Nguyễn Duy Định

Khoa Kế toán – Phân tích có 3 Bộ môn: Bộ môn Kế toán, Bộ môn Thống kê - Phân tích và bộ môn Nguyên Lý Kế toán- Kiểm Toán

Bộ môn Kế toán: Gồm 17 giảng viên:

Trưởng Bộ môn: Th.s. Lê Thị Vân Hà

Giảng viên trong Bộ môn hầu hết có trình độ thạc sĩ và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Bộ môn Kế toán đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc chuyên nghành Kế toán DN, Thương mại, Ngân sách, HCSN. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hành thực tập tại phòng thực hành kế toán và các Doanh nghiệp.

Bộ môn Thống kê - Phân tích gồm 6 giảng viên:

Trưởng Bộ môn: ThS. Hoàng Thị Lộc

Trình độ của các giảng viên hầu hết là thạc sĩ.

Bộ môn Thống kê - Phân tích có nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Thống kê và Phân tích hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó còn tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Bộ môn Nguyên Lý Kế toán Kế toán- Kiểm toán: gồm có 7 giảng viên:

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Cẩm Vân

Trình độ của các giảng viên hầu hết là thạc sĩ.

Bộ môn Nguyên Lý Kế toán- Kiểm toán có nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Nguyên lý Kế toán và Kiểm toán. Bên cạnh đó còn tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Tuy mới tách ra từ khoa kinh tế nhưng khoa Kế toán Phân tích đã có nhiều hoạt động mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của nhà trường. Phòng thực hành kế toán được hình thành đã góp phân rất lớn đến nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên. Đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề cao của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa cũng đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động giảng dạy.

Hoạt động văn nghệ thể thao và các hoạt động khác cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người và cũng giành nhiều giải thưởng nhằm khích lệ tinh thần cán bộ giảng viên trong khoa.

Chính vì sự nỗ lực đó trong nhiều năm qua, Khoa đã liên tiếp đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (2006 - 2009). Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường, cấp tỉnh. Cũng nhờ đó thương hiệu nhà trường ngày càng được giữ vững và cũng cố.

Khoa Kế toán - Phân tích


Bài viết khác