Đề cương ôn tập môn Văn hóa Doanh Nghiệp (Tháng 12/2017)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN : VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

I. Tự Luận

Câu 1: Trình bày các quá trình và cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa doanh nghiệp?

Câu 2: Trình bày những biểu hiện cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp ?

Câu 3 : Đạo đức kinh doanh là gì ? Trình bày các biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực ? Lấy ví dụ minh họa.

Câu 4 : Trách nhiệm xã hội là gì ? Trình bày các khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ?

II. Trắc nghiệm đúng sai, giải thích

1. Mục đích của nghi lễ liên kết là giới thiệu các thành viên mới.

2. Độc đoán chuyên quyền là một trong những biểu hiện cần tránh đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

3. Phong cách gia trưởng ( phong cách lãnh đạo) là khích lệ cấp dưới theo đuổi hoài bão, mục tiêu lâu dài, tạo môi trường năng động, chấp nhận thay đổi.

4. Phân biệt đối xử là một trong những vấn đề đạo đức mà các nhà quản trị hay mắc phải trong hoạt động tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng lao động.

5. Một trong những vấn đề đạo đức đối với người lao động là cáo giác

6. “Trách nhiệm xã hội”  và “việc làm từ thiện” của các doanh nghiệp có cùng một ý nghĩa.

7. Vấn đề nổi cộm của đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp tư nhân hiện nay là vấn đề tham nhũng.

8. Trình độ chuyên môn của doanh nhân là khả năng định hướng và điều khiển người khác hành động để thực hiện những mục tiêu nhất định.


Bài viết khác