Học thuật: Dạy học tương tác và vận dụng dạy học tương tác khi tổ chức thực hiện các bài học cụ thể

Thực hiện kế hoạch của Khoa Cơ sở năm học 2017 – 2018; thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ và thực hiện các nhiện vụ của giảng viên theo qui định của luật giáo dục, được sự nhất trí của phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế và BCN khoa Cơ sở hôm nay ngày 25/1/2018 tổ Khoa học tự nhiên tổ chức Seminar cấp khoa với củ đề “Dạy học tương tác và vận dụng dạy học tương tác khi tổ chức thực hiện các bài học cụ thể” do 02 tác giả: Th.s Nguyễn Thị Hà và Th.s Trân Hà Lan thực hiện.

Thực hiện kế hoạch của Khoa Cơ sở năm học 2017 – 2018; thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ và thực hiện các nhiện vụ của giảng viên theo qui định của luật giáo dục, được sự nhất trí của phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế và BCN khoa Cơ sở hôm nay ngày 25/1/2018 tổ Khoa học tự nhiên tổ chức Seminar cấp khoa với củ đề “Dạy học tương tác và vận dụng dạy học tương tác khi tổ chức thực hiện các bài học cụ thể” do 02 tác giả: Th.s Nguyễn Thị Hà và Th.s Trân Hà Lan thực hiện.

Cô giáo Th.s Trần Hà Lan và Cô giáo Th.s Nguyễn Thị Hà thuyết trình buổi Seminar

Về dự và chỉ đạo buổi Seminar có đồng chí Đỗ Ngọc Đài – Phó trưởng phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng ban khoa cùng các thầy cô giáo trong toàn trường về tham dự.

Đại biểu TS Đỗ Ngọc Đài - Phó phong Khoa học và Hợp tác Quốc tế dự buổi Seminar

Trong buổi Seminar tác giả đã truyền đạt giới thiệu được về dạy học tương tác và tổ chức dạy học tương tác, trao đổi chia sẽ kiến thức trong việc vận dụng dạy học tương tác khi tổ chức thực hiện các bài học cụ thể, tác giả đã truyền đạt cho người nghe hiểu về tổng quan phương pháp giảng dạy và kỹ thuật dạy học.

Qua buổi Seminar các đại biểu đã đánh giá có chất lượng và hàm lượng khoa học cao, giúp cho giảng viên bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Kết thúc buổi Seminar đại diện Ban chủ nhiệm khoa đồng chí Bùi Đình Thắng – Trưởng khoa đã tổng kết đánh giá kết quả của buổi Seminar rất hiệu quả và yêu cầu tác giả gửi nội dung chương trình lên Gmail của khoa để các thầy cô tiếp tục nghiên cứu tham khảo và vận dụng trong công tác biên soạn và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù của chuyên môn từng tổ.

Một só hình ảnh trong buổi Seminar

                                                                                                                        Ảnh & tin  bài: Viết Vinh


Bài viết khác