Kế hoạch học thuật cấp tổ tháng 5/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Vinh, ngày 18  tháng 4 năm 2019

                                            KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP TỔ

 

        Thực hiện kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn và Khoa năm học 2018-2019; Thực hiện các nhiệm vụ của

giảng viên theo quy định của luật giáo dục. Khoa tổ chức các buổi học thuật cấp tổ tháng 5/2019 gồm có:

1. Tổ Khoa học tự nhiên

     + Nội dung: “Sử dụng ma trận nghịch đảo giảm thiểu độ phức tạp khi giải lớp bài toán QHTT”

     + Tác giả: Nguyễn Thị Hà

     + Thời gian: 14h15 ngày 10 tháng 5 năm 2019

     + Địa điểm: Phòng hội thảo A3.1 - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

     + Thành phần: Đại diện phòng QLKH & HTQT, Đại diện BCN Khoa; Toàn bộ giảng viên tổ KHTN.

2. Tổ Ngoại ngữ

     + Nội dung: “Nghệ thuật thiết kế bài thuyết trình Tiếng Anh thành công”

     + Tác giả: Dương Thị Hà Lê

     + Thời gian: 14h15 ngày 14 tháng 5 năm 2019

     + Địa điểm: Phòng hội thảo A3.1 - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

     + Thành phần: Đại diện phòng QLKH & HTQT, Đại diện BCN Khoa; Toàn bộ giảng viên tổ Ngoại ngữ.

3. Tổ GDTC & GDQPAN

     + Nội dung: “Phương pháp giảm cân hiệu quả khoa học”

     + Tác giả: Hồ Chí Quý

     + Thời gian: 7h30 ngày 14 tháng 5 năm 2019

     + Địa điểm: Phòng hội thảo A3.1 - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

     + Thành phần: Đại diện phòng QLKH & HTQT, Đại diện BCN Khoa; Toàn bộ giảng viên tổ GDTC & GDQPAN.

Trân trọng kính mời các giảng viên quan tâm đến vấn đề trên đến tham dự!

Ph.QLKH & HTQT

Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Công Trường

 KHOA CƠ SỞ

Trưởng Khoa

 

 

Bùi Đình Thắng

 


Bài viết khác