Lịch tuần 39

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
27/05/2024
07:30

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 và các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Thành Ủy Vinh

Bí Thư, Phó bí thư Đảng ủy 

Trung tâm hội nghị thành phố Vinh 

Thứ 2
27/05/2024
08:00

Ban giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị hành chính     

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị hành chính     

Phòng họp A1.2 

Thứ 2
27/05/2024
10:00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho 2 lớp TC lên ĐH kế toán K8.02, TC lên ĐH thú y K8.01 và các khóa xét bổ sung
 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường


Theo quyết định số 1023 ngày 8/9/2023

Phòng họp A1.2

Thứ 2
27/05/2024
14:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Lê Thị Hồng Ngọc và Cộng sự: TS. Đặng Thị Thảo; ThS Hồ Thị Hoàng Lương

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 2
27/05/2024
15:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Lê Thị Mỹ Tâm và Cộng sự: ThS. Trịnh Thị Lê; ThS. Hồ Thị Hằng

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024

Phòng họp A1.2  

Thứ 2
27/05/2024
16:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Lê Thị Trang và Cộng sự: ThS. Phan Thị Hoa; Ths. Nguyễn Đình Hà  

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 3
28/05/2024
08:00

Hội nghị Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học Cán bộ, Giảng viên năm học 2023-2024 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

- Giảng viên toàn trường. 

- Phòng QLĐT KH&HTQT

Hội trường A2 

Thứ 3
28/05/2024
13:30

Chương trình Seminar: “XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ ĐẢM BẢO” 

ThS. Trần Cẩm Vân - Trưởng bộ môn Kiểm toán

 - BCN Khoa Kế toán - kiểm toán
- Toàn bộ GV Bộ môn Kiểm toán

Phòng C2.3, nhà C 

Thứ 3
28/05/2024
14:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Hoàng Thị Thu Hoài và Cộng sự: ThS. Nguyễn Khánh Ly 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024 

Phòng họp A1.2

Thứ 3
28/05/2024
14:00

Chương trình Seminar cấp Bộ môn: “ Thống kê thu nhập lao động trong doanh nghiệp và mối quan hệ giữa thu nhập với năng suất của người lao động”  

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy - GV khoa Kế toán Kiểm toán

- Đại diện phòng QLKH và HTQT,

- Đại diện BCN khoa KTKT,

- GV bộ môn Thống kê Phân tích,

- Các GV quan tâm

Phòng thực hành khoa KTKT

Thứ 3
28/05/2024
15:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Kim Dung và Cộng sự: TS. Đặng Thị Thảo ;ThS. Lê Thị Xuân

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024  

Phòng họp A1.2

Thứ 3
28/05/2024
15:30

Chương trình Seminar: “XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG TÍN CHỈ HỌC PHẦN KIỂM SOÁT QUẢN LÝ CỦA CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ ĐẢM BẢO”

ThS. Trần Cẩm Vân - Trưởng bộ môn Kiểm toán

- BCN Khoa Kế toán - kiểm toán
- Toàn bộ GV Bộ môn Kiểm toán

Phòng C2.3, nhà C 

Thứ 3
28/05/2024
16:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Hồ Thị Hiền và Cộng sự: ThS. Bùi Đình Thắng; ThS. Trần Thị Thanh Hường 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024 

Phòng họp A1.2

Thứ 4
29/05/2024
08:00

Chương trình Semina cấp tổ bộ môn Nguyên lý: Học thuyết giá trị - lao động trước Marx và sự hoàn thiện của Marx  

TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng bộ môn Nguyên lý & LSCHTKT

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh -  P. Trưởng khoa

+ Bộ môn Nguyên lý và Lịch sử các học thuyết kinh tế

+ Báo cáo:  ThS. Nguyễn Thị Lam

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                              

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 4
29/05/2024
08:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Cộng sự: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu; ThS. Dương Tiến Dũng  

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024  

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
29/05/2024
08:00

Chương tình seminar chủ đề “Rà soát các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá và thiết kế bài đánh giá A1, A2 đối với học phần Tài chính doanh nghiệp 1 ngành Tài chính - Ngân hàng” 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú - Giảng viên khoa TCNH

- Đại diện BCN Khoa TCNH 
- GV BM Tài chính - Thuế
-GV quan tâm 

Văn phòng khoa TCNH 

Thứ 4
29/05/2024
09:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Trần Thị Mai và Cộng sự: TS. Đặng Thị Thảo; ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024 

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
29/05/2024
09:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn GDTC – QPAN: “Xây dựng các bộ rubric đánh giá sinh viên học tập  môn Giáo dục thể chất  tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.” 

ThS. Lê Viết Vinh - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Thanh Bình – P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: ThS. Ngô Đăng Vinh; ThS. Cao Đức Duẩn

+Bộ môn GDTC - QPAN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 4
29/05/2024
10:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Ngô Văn Chung và Cộng sự:  TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, ThS. Hồ Thị Hoàng Lương

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024 

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
29/05/2024
14:00

Họp rà soát kế hoạch tuyển sinh - truyền thông 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu 

- Thương trực ban truyền thông

- Tổ tư vấn tuyển sinh

- TS. Đinh Văn Tới - GĐ Trung tâm 

Phòng họp A1.2

Thứ 4
29/05/2024
14:15

Chương trình seminar “Ngân hàng mở - Xu hướng mới của ngành ngân hàng Việt Nam. "

ThS. Hoàng Thị Huyền - Trưởng Bộ môn

- Đại diện BCN Khoa TCNH 
- GV BM Ngân hàng - Bảo hiểm
-GV quan tâm  

Văn phòng khoa TCNH  

Thứ 4
29/05/2024
15:30

Họp ban giáo dục Quốc phòng & An ninh 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Bộ môn GDQP&AN

- Trưởng khoa KHCB 

- Trưởng, phó phòng QLĐT KH & HTQT

- Trưởng phòng QLCSVC

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
30/05/2024
07:45

Báo cáo đề tài NCKH SV cấp Khoa 

ThS. Bùi Đình Thắng - Phụ trách khoa CNTT

+ Các thành viên HĐ thẩm định
+ Các GVHD
+ Các nhóm SV thực hiện đề tài
+ Đại diện SV các lớp K10 

Phòng họp A1.3

Thứ 5
30/05/2024
14:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Trần Thái Yên Và Cộng sự: ThS.Trần Thị Vân  

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024   

Phòng họp A1.3

Thứ 5
30/05/2024
14:15

Chương trình seminar “Thiết kế bài đánh giá A1, A2 đối với học phần Tài chính quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng”. 

ThS. Hoàng Thị Huyền - Trưởng Bộ môn

- Đại diện BCN Khoa TCNH 
- GV BM Ngân hàng - Bảo hiểm
-GV quan tâm 

Văn phòng khoa TCNH  

Thứ 5
30/05/2024
15:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Trương Quang Ngân và Cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024    

Phòng họp A1.3

Thứ 5
30/05/2024
15:00

Họp BCH Công Đoàn

TS. Đặng Thị Thảo - Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng TCHC

- BCH Công đoàn,

- Tổ trưởng tổ công đoàn

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
30/05/2024
16:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Trà và Cộng sự:  ThS. Trần Thị Thuý Nga  

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024     

Phòng họp A1.3

Thứ 6
31/05/2024
08:00

Chương trình seminar: hoàn thiện bộ bài tập học phần kế toán tài chính 3 đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành kế toán 

ThS. Ngô Thị Thương Huyền - GV Bộ môn Kế toán

- Đại diện bcn khoa KTKT ,

- Giảng viên bộ môn kế toán

- Các giảng viên quan tâm 

Phòng sinh hoạt chuyên môn c2.3 

Thứ 6
31/05/2024
08:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Vương Thị Thúy Hằng; Cộng sự: TS. Võ Thị Dung; CN: Hoàng Thị Xuân Quỳnh 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 6
31/05/2024
09:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024  

Phòng họp A1.2 

Thứ 6
31/05/2024
14:00

Họp BCH Đảng Ủy 

TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐT

Ban chấp hành Đảng Ủy 

Phòng họp A1.2 

Thứ 6
31/05/2024
15:00

Họp giao ban tháng 6/2024 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Chủ tịch HĐT 

- Ban giám hiệu

- Trưởng phó các đơn vị

- Trưởng các đoàn thể 

Hội trường A2 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.