Thư viện Video

Ngành Kinh tế số - xu hướng tất yếu thời đại 4.0

Ngành Kinh tế số - xu hướng tất yếu thời đại 4.0

09/06/2023

Ngày hội hướng nghiệp 2023: Kết nối học sinh và doanh nghiệp tại Nghệ An

Ngày hội hướng nghiệp 2023: Kết nối học sinh và doanh nghiệp tại Nghệ An

03/06/2023

Định hướng tương lai, chọn đúng ngành nghề tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Định hướng tương lai, chọn đúng ngành nghề tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

20/05/2023

Hoạt động tuyển sinh tại huyện Quỳnh Lưu

Hoạt động tuyển sinh tại huyện Quỳnh Lưu

14/05/2023

Hoạt động tuyển sinh tại thị xã Hoàng Mai

Hoạt động tuyển sinh tại thị xã Hoàng Mai

14/05/2023

Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2023 - 11-5-2023

Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2023 - 11-5-2023

12/05/2023

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Tây Hiếu

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Tây Hiếu

13/04/2023

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Cờ Đỏ

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Cờ Đỏ

13/04/2023

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Con Cuông

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Con Cuông

13/04/2023

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Anh Sơn 3

Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2023 - THPT Anh Sơn 3

13/04/2023

 1 2 3 4 5