Thư viện Video

Ngành công nghệ thông tin NAUE - Xây dựng tương lai!

Ngành công nghệ thông tin NAUE - Xây dựng tương lai!

13/05/2024

Ngành Công nghệ tài chính - Những điều cần biết

Ngành Công nghệ tài chính - Những điều cần biết

13/05/2024

Ngành Marketing

Ngành Marketing

13/05/2024

Ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Ngành Nông nghiệp công nghệ cao

13/05/2024

CLB “Sống để yêu thương” lan tỏa lối sống tích cực

CLB “Sống để yêu thương” lan tỏa lối sống tích cực

15/03/2024

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 2023 - 2024

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 2023 - 2024

02/11/2023

Ngày hội chào mừng Tân sinh viên K10 - 2023 - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ngày hội chào mừng Tân sinh viên K10 - 2023 - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

02/11/2023

Ngành Kinh tế số - xu hướng tất yếu thời đại 4.0

Ngành Kinh tế số - xu hướng tất yếu thời đại 4.0

09/06/2023

Ngày hội hướng nghiệp 2023: Kết nối học sinh và doanh nghiệp tại Nghệ An

Ngày hội hướng nghiệp 2023: Kết nối học sinh và doanh nghiệp tại Nghệ An

03/06/2023

Định hướng tương lai, chọn đúng ngành nghề tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Định hướng tương lai, chọn đúng ngành nghề tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

20/05/2023

 1 2 3 4 5 6