Chùm ảnh hoạt động đoàn viên công đoàn đăng ký giờ giảng tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014