Chùm ảnh tại buổi Lễ Kỷ niệm 32 năm ngày NGVN 20/11/2014