Thông báo về việc điều động chương trình "Ngày hội việc làm" tỉnh Nghệ An

Thực hiện công văn số 253TB/ĐHKTNA ngày 13/3/2019 của trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc điều động sinh viên tham gia chương trình "Ngày hội việc làm" tỉnh Nghệ An năm 2019. Nay khoa Kế toán phân tích điều động sinh viên tham dự chương trình. Cụ thể như sau:

- Lực lượng: Toàn thể sinh viên Kế toán Khóa 2, khóa 3, khóa 4.

- Thời gian: Ngày 16, 17/3/2019; Sáng bắt đầu từ 7h30, chiều bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện thuộc Công ty Trung Long (số 02- đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhận được thông báo này yêu cầu lớp trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp mình tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

Thực hiện công văn số 253TB/ĐHKTNA ngày 13/3/2019 của trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc điều động sinh viên tham gia chương trình "Ngày hội việc làm" tỉnh Nghệ An năm 2019. Nay khoa Kế toán phân tích điều động sinh viên tham dự chương trình. Cụ thể như sau:

- Lực lượng: Toàn thể sinh viên Kế toán Khóa 2, khóa 3, khóa 4.

- Thời gian: Ngày 16, 17/3/2019; Sáng bắt đầu từ 7h30, chiều bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện thuộc Công ty Trung Long (số 02- đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhận được thông báo này yêu cầu lớp trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp mình tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

Chi tiết thông tin xem tại/Images/userfiles/65/files/IMG20190313140443.jpg


Bài viết khác