Thông báo về việc tổ chức gặp mặt Nhà tuyển dụng với sinh viên Đại học Khóa 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm cho sinh viên thông qua phỏng vấn trực tiếp của doanh nghiệp đối với sinh viên. Giới thiệu đến sinh viên quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, giao lưu hỏi đáp giữa sinh viên với doanh nghiệp. Nhà Trường tổ chức buổi gặp mặt giữa sv với nhà tuyển dụng...

Thông báo về việc tổ chức gặp mặt nhà tuyển dụng với sinh viên Đại học khóa 2: Nhằm Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm cho sinh viên thông qua phỏng vấn trực tiếp của doanh nghiệp đối với sinh viên. Giới thiệu đến sinh viên quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, giao lưu hỏi đáp giữa sinh viên với doanh nghiệp. Nhà Trường tổ chức buổi gặp mặt giữa sinh vi với nhà tuyển dụng. Cụ thể như sau:
1. Lực lượng tham dự: 100% sinh viên đại học khóa 2.
2Thời gian: Đúng 7h15 sáng thứ 6, ngày 01/3/2019.
3. Địa điểm: Hội Trường A, trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Chi tiết thông báo xem tại: /Images/userfiles/65/files/IMG20190228084458.jpg

 


Bài viết khác