Khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản và công tác quản lý tài chính công tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

          Song hành với 64 năm truyền thống nhà trường, gần 20 năm thành lập khoa, Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học kinh tế Nghệ An luôn là địa chỉ tin cậy, uy tín, chất lượng, đào tạo chuyên sâu về Kế toán, kiểm toán, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

          Giá trị thương hiệu của khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày càng được khẳng định, khi những năm qua liên tiếp nhận đào tạo hàng nghìn chỉ tiêu bồi dưỡng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh.

          Sáng ngày 11 tháng 06 năm 2024, tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tiếp tục khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập cho gần 500 học viên là lãnh đạo của các Trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

          Chương trình được Khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng theo hướng cập nhật, quy trình hóa các nội dung quản lý nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu về công tác tổ chức và quản lý hệ thống kế toán, chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, công tác quản lý và sử dụng tài sản công, công tác thu, chi, … tại đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục.

          Bên cạnh đó, chương trình nhằm cập nhật hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài sản công, hệ thống văn bản liên quan đến công tác tổ chức kế toán, hệ thống văn bản liên quan đến các khoản thu, chi tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

           Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề:

           Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị theo thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2024.

           Chuyên đề 2: Công tác quản lý các khoản thu, chi tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2024.

            Chuyên đề 3: Công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

          Chuyên đề 4: Công tác quản lý và phân phối kết quả tài chính (trích lập quỹ) của đơn vị theo nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ, Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng

GS, TS Thái Văn Thành, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - Phát biểu
TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Phát biểu tại lễ khai giảng

 


Bài viết khác