Khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

          Nằm trong kế hoạch tổ chức và triển khai các chương trình Bồi dưỡng mà trọng tâm là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kế toán và thủ quỹ tại các đơn vị cơ sở giao dục công lập.

           Sáng ngày 11 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1, trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập gần 1.000 học viên.

            Chương trình được Khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng một cách công phu, cụ thể mang tính cập nhật nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, công tác kế toán, quản lý và sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập, công tác công khai tài chính, quy trình hạch toán tại đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2024.

           Bên cạnh đó, chương trình nhằm cập nhật hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài sản công, hệ thống văn bản liên quan đến các khoản thu, chi, chính sách thuế áp dụng tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

          Chương trình bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề:

          Chuyên đề 1: Công tác kế toán theo thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Chuyên đề 2: Công tác kế toán tài sản công trong đơn vị SNGD công lập

          Chuyên đề 3: Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng

Tin bài: BTT Khoa KT- KT


Bài viết khác