Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2024

         Sáng ngày 04/6/2024, Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2024. Năm 2024, Khoa sinh viên Kế toán thực hiện và đã nghiệm thu thành thành công 10 đề tài khoa học công nghệ với chất lượng ngày càng nâng cao, có ý nghĩa đối với quá trình học tập và vận dụng thực tiễn.

          Hội đồng Khoa học khoa căn cứ vào kết quả nghiệm thu và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của của các đề tài đã quyết định trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các đề tài và sinh viên có thành tích tốt. Cụ thể:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TAI HỘI NGHỊ

Nhóm sinh viên nghiên cứu giành giải nhất
Hai nhóm sinh viên giành giải nhì
Ba nhóm sinh viên giành giải 3

Tin bài: BTT Khoa KT-KT


Bài viết khác