Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2020-2021

Quết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo Kỳ II năm học 2020-2021.

Xem chi tiết tại đây: /Images/userfiles/8/files/QD%20301-13042021145320.pdf


Bài viết khác