Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC SƠN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: KTX Trường ĐH Kinh tế NA

Di động: 0988.818.038

Nhà riêng: 0383.595.465

Email: quocsonna@gmail.com

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ HOÀNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khối 6 - Bến Thủy - TP Vinh

Di động: 0983.551.627

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ NGỌC HÀ

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Mỹ Long - Hưng Đông - Vinh

Di động:

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊNNGUYỄN T.MAI PHƯƠNG

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Hưng Đông - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0988.742.828

Email: maiphuongdhktna@gmail.com

 


Bài viết khác