Danh sách các sinh viên được nhận học bổng của Trường anh ngữ Asemlink Nghệ An năm 2015

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp SĐT Ghi chú
HỆ ĐẠI HỌC
1 Hồ Thị Phượng 24/4/1996 ĐKE K1.01 0968.273.828  
2 Đoàn Thị Xuân 16/5/1996 ĐKE K1.02 0988.139.515  
3 Trần Thị Quỳnh Trang 06/12/1995 ĐKE K1.03 0975.477.322  
4 Sử Thị Hồng Nhung 02/10/1996 ĐKE K1.03 0964.944.147  
5 Ngô Thị Phương Anh 29/4/1995 ĐKE K1.04 0962.556.593  
6 Phan Thái Hương Thảo 13/7/1996 ĐKI K1 01656.260.200  
7 Nguyễn Y Vân  25/3/1996 ĐTY K1 0166.216.0883  
8 Trần Thị Quỳnh Nga 02/04/1997 ĐKE K2.01 0916.953.737  
9 Hoàng Thị Trang 07/03/1997 ĐKE K2.02 0163.896.2582  
10 Võ Quốc Đạt 11/04/1996 ĐKE K2.03 0169.852.2192  
11 Nguyễn Thị Chiều Xuân 18/3/1997 ĐKE K2.04 0961.836.724  
12 Ngô Thị Xuyên 08/01/1995 ĐKE K2.05 0968.648.704  
13 Đặng Thọ Trung 20/7/1997 ĐKE K2.06 0985.167.103  
14 Nguyễn Thị Vân Anh 27/5/1997 ĐKE K2.07 0166.252.9901  
15 Chu Anh Tuấn 04/07/1987 QTKD K2 0963.763.734  
16 Nguyễn Hữu Hùng 04/05/1996 Kinh tế K2 0973.541.629  
17 Trần Đức Toàn 09/08/1992 Thú y K2.01 01672.393.055  
18 Lê Huy Hoàng 02/01/1996 Thú y K2.02 0969.454.681  
19 Nguyễn Thị Hoàn   ĐQĐK2 01687.207.408  
HỆ CAO ĐẲNG
20 Nguyễn Hà Thảo 14/8/1995 KT K9.01 01249.704.480  
21 Nguyễn Thị Mai Phương 12/10/1995 KT K9.02 0986.064.809  
22 Thái Thị Thanh 24/4/1995 KT K9.03 0166.468.5600  
23 Nguyễn Thị Lợi 20/10/1995 KT K9.04 01658.250.836  
24 Nguyễn Thị Hồng 05/02/1995 KT K9.05 0163.434.5995  
25 Trần Thị Hằng Nga 15/10/1995 KT K9.06 0963.863.625  
26 Nguyễn Thị Mai Kim 16/3/1995 TCNH K9 0973.006.214  
27 Nguyễn Văn Lập 07/12/1995 QTKD K9 0978.048.605  
28 Hoàng Thị Hiệp 06/10/1994 CNTY K9 01626.284.094  
29 Trần Xuân :Long 01/01/1995 QLĐĐ K9 0164.386.0169  
30 Phạm Thịu Huyền 01/05/1995 Kế toán K9.06 0964 525 742  
31 Đặng Quốc Toàn 17/3/1995 KT K10.01 0967 500 881  
32 Trần Thị Hiền  28/11/1996 KT K10.02 01666 979 916  
33 Trần Thị Huyền Trang 26/10/1994 KT K10.03 0963 855 417  
34 Trần Thị Ngọc Dung 11/02/1996 QTKD K10 0166.858.2526  
35 Trần Thị Hà Phương 08/08/1995 TCNH K10 01688.04.1673  
36 Nguyễn Văn Lâm 06/10/1995 CNTY K10 0962.874.296  
37 Nguyễn Thị Tú Anh 10/08/1996 KT K11 0169 690 4072  
38 Nguyễn Văn Cúc 07/12/1994 CNTY K11 0976.215.970  
HỆ TRUNG CẤP
39 Trần Thị Bích Thủy 15/12/1996 KTDN K38 0949.293.985  
40 Nguyễn Thị Thanh Thanh  21/11/1994 KT K10.01 0969.963.723  

Bài viết khác