Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi: "HSSV với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Phòng Công tác sinh viên tham mưu Ban giám hiệu tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 1397/ KH- ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Nghệ An, ngày 08  tháng 10 năm 2018       

                                                                                      KẾ HOẠCH

Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động

          Căn cứ quyết định số 3950/QĐ- BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018.

         Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Phòng Công tác sinh viên tham mưu Ban giám hiệu tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

         - Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh - sinh viên thông qua việc lập các dự án Khởi sự Doanh nghiệp, hướng các em tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh; có cơ hội trải nghiệm thực tế để đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh.

- Kích thích trí óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp của học sinh - sinh viên các khóa trong toàn trường.

- Tuyển chọn những dự án khởi nghiệp khả thi nhằm tham gia cuộc thi khởi nghiệp ở cấp độ cao hơn đồng thời quảng bá những ý tưởng, dự án hay và gắn kết vào thực tế; qua đó học sinh - sinh viên có cơ hội tiếp cận với vốn tài trợ để đưa dự án vào thực hiện.

         - Góp phần tạo thêm việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An từ những dự án khởi nghiệp thành công. 

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi đến sinh viên các khóa trong toàn Trường và những sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp. 

- Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá, lựa chọn ý tưởng.

- Giới thiệu các dự án khởi nghiệp đến các doanh nghiệp tìm nguồn tài trợ.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng: Tất cả các học sinh, sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 05 thành viên).

2. Số lượng: Mỗi lớp, chi đoàn phải có ít nhất 01 ý tưởng tham gia.

 III. NỘI DUNG CUỘC THI

  1. Lĩnh vực dự thi:

Các dự án khởi nghiệp được chia theo các lĩnh vực: công nghiệp; nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp; giáo dục và đào tạo; y tế; dịch vụ; khoa học; công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.

2. Thể lệ cuộc thi: ( Có thể lệ kèm theo)

3. Cách thức dự thi: 02 hình thức

- Các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi gửi bài dự thi (bản giấy) về Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm & QHDN (Tầng 1, Nhà A) .

         - Hoặc gửi bài thi thông qua Email: tuvandhkinhte@gmail.com bằng bản PDF và các minh chứng dưới dạng ảnh hoặc video clip minh họa.

ĐT liên hệ: 02388 668 339/C. Hiền: 0948 450 788/ C. Vân Anh: 0977 393 605

IV. THỜI GIAN, KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian dự thi:  Đến hết ngày 05/11/2018

2. Kinh phí:

         - Kinh phí để thực hiện ý tưởng khởi nghiệp do các cá nhân hay các nhóm tự túc.

         - Nhà trường chịu kinh phí: Băng rôn 1 cái  300.000đ( Ba trăm ngàn đồng), giấy khen kèm khung 6 cái x 35.000đ = 210.000đ ( Hai trăm mười ngàn đồng).       

          - Tổng cộng kinh phí: 510.000đ( Năm trăm mười ngàn đồng)

3. Giải thưởng:

  •          01 Giải Nhất bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 100.000.000 đồng, được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

         - 02 Giải Nhì bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 70.000.000 đồng.

         - 03 Giải Ba bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 50.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Phòng Công tác sinh viên xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, lập dự trù kinh phí, tham mưu Hiệu trưởng  thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo;

 phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai, tổ chức thành công Cuộc thi.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị nước uống cho đại biểu và sinh viên trong buổi chung kết.

3. Phòng Kế toán - Tài chính: kiểm tra kinh phí, chi theo nội dung được đề xuất để thực hiện cuộc thi theo đúng tiến độ.

4. Phòng Quản lý Cơ sở vật chất: Mở hội trường, chuẩn bị âm thanh ánh sáng

5. Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn, Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành các chi đoàn có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến sinh viên các lớp, các chi đoàn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch của Cuộc thi.

Nơi nhận:                                                                       

 - BGH( để báo cáo);

 - Các phòng, khoa ( để phối hợp);

 - Các lớp sinh viên; (để thực hiện);

 - Lưu P.CTSV, Tổ Tư vấn.

 

 

           KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                             (đã ký)

                 Nguyễn Thị Mai Anh

                                                                                THỂ LỆ

                                             Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên năm 2018

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1397/ KH-ĐHKTNA ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng

Tất cả các học sinh, sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 05 thành viên).

2. Số lượng   

Mỗi lớp, Chi đoàn có ít nhất 01 ý tưởng tham gia Cuộc thi.

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Thể thức, hình thức trình bày

Bài dự thi được trình bày bằng tiếng việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, bao gồm:

- Tên của dự án tham dự cuộc thi

- Tên của tác giả, nhóm tác giả (Nêu cụ thể số lượng thành viên, ngành nghề đang theo học)

- Bản thuyết minh dự án( trình bày không quá 20 trang, khuyến khích sử dụng lược đồ theo mô hình kinh doanh)

- Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các video clip minh họa ( Nếu có)

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

- Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập, địa điểm...

- Phân khúc khách hàng : Dự án tạo giá trị cho những đối tượng nào? Chỉ ra đối tượng khách hàng quan trọng nhất của dự án

- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn: những giá trị mà dự án đem lại cho khách hàng; những vấn đề dự án có thể giải quyết giúp khách hàng; sản phẩm cốt lõi của dự án, giải pháp mới, tính sáng tạo của dự án; lý do khách hàng lựa chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.

         -  Các kênh truyền thông; dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.

- Quan hệ khách hàng: Mô tả các loại quan hệ khách hàng mà dự án muốn thiết lập với các phân khúc khách hàng chính. Giả pháp giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới

- Nguồn lực chính: mô tả các nguồn lực quan trọng để hoạt động kinh doanh của dự án có thể tồn tại ( tiền vốn, các nguồn lực khác  như: nhân lực, tài nguyên, môi trường, nguồn tri thức, trí tuệ, bằng sáng chế, sỡ hữu trí tuệ..)

- Hoạt động chính: mô tả các hoạt động quan trọng nhất mà dự án cần triển khai để duy trì, phát triển công việc kinh doanh ( phát triển nền tảng, xây dựng trung tâm dữ liệu, xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm...)

-  Đối tác chính: mô tả các nhà cung cấp nguồn lực và các đối tác giúp công việc kinh doanh của dự án được triển khai hiệu quả và có thể phát triển nhanh bền vững.

- Cấu trúc chi phí: mô tả tất cả các chi phí cần thiết để duy trì và vân hành công việc kinh doanh trên nền tảng phát triển dự án. Chi phí quản trị điều hành, chi phí tiếp thị bán hàng, chi phái nghiên cứu phát triển dự án

- Doanh thu, lợi nhuận dự kiến: Phân tích, đánh giá nguồn doanh thu chính của dự án, dự kiến lợi nhuận, thời gian hoàn vốn; đánh giá khả năng tăng trưởng của dự án; đánh giá các chỉ số tài chính cơ bản của dự án cho từng năm.

- Trong trường hợp mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội cần phải thể hiện rõ số lượng và chất lượng của tác động xã hội.

 3. Cách thức dự thi

- Thời gian dự thi : Đến hết ngày 05/11/2018

- Địa chỉ đăng kí tham dự cuộc thi và gửi bài dự thi:

 Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm & QHDN –  ( Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

 Hoặc gửi bài dự thi qua Email: tuvandhkinhte@gmail.com bằng bản

 PDF và các minh chứng dưới dạng ảnh hoặc video clip minh họa.

-  BGK tổ chức cuộc thi thẩm định chọn ra 05 đội có ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết .

-  Vòng chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 08/11/2018 – 05 đội có ý tưởng xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về quá trình thực hiện và ý nghĩa muốn truyền tải đến các bạn sinh viên của bài thi. BGK sẽ dựa trên các tiêu chí để đánh giá.

 4. Tiêu chí chấm giải.

- Đối tượng, phân khúc khách hàng, nhu cầu của khách hàng liên quan dến sản phẩm, dịch vụ của dự án ( 25 điểm)

- Mục tiêu, giá tri, tầm nhìn, giá trị khác biệt, tính sáng tạo, hoặc giả pháp đột phá của dự án (25 điểm)

- Tính khả thi, tính hiệu quả của dự án bao gồm từ nguồn lực tài chính, cơ cấu chi phí phù hợp với các phương án huy dộng nguồn lực thực hiện dự án (15điểm)

- Kết quả tiềm năng của dự án bao  gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiên, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án (15 điểm)

- Năng lực triển khai dự án bao gồm: tính sẵn sàng của nhóm, thời gian, khả năng theo đuổi dự án. Các đối tác chính, quan hệ khách hàng, sự ủng hộ từ các mối quan hệ cá nhân. ( 10 điểm)

- Khả năng thuyết trình, trình bày dự án (10 điểm) 

5. Ban giám khảo bao gồm

-  01 Đại diện Ban giám hiệu

-  02 Đại diện Phòng Công tác sinh viên  

-  01 Đại diện Đoàn Trường.

-  01 Đại diện Khoa có sinh viên tham dự.

-  01 Đại diện Phòng Khoa học & QHQT

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  •                    01 Giải Nhất bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 100.000.000 đồng, được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

         - 02 Giải Nhì bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 70.000.000 đồng.

         - 03 Giải Ba bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng 50.000.000 đồng.

 

                                                 -------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác