LUXSHARE-ICT thông báo tuyển dụng

LUXSHARE-ICT thông báo tuyển dụng

I. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Ø Yêu cu:

+ Tt nghip cao đẳng tr lên

+ Tiếng Trung giao tiếp cơ bn

+ Nhanh nhn, hot bát, chu khó, nhit tình trong công vic

Ø Ni dung công vic:

+ X lý các công vic liên quan đến visa, giy phép lao động cho người nước ngoài

+ Qun lý hp đồng, giy t văn kin ca b phn

II. TR LÝ B PHN

Ø Yêu cu:

+ Tt nghip cao đẳng tr lên

+ Thành tho tin hc văn phòng

+ Tiếng Trung nghe nói tt, đọc và đánh máy cơ bn

Ø Ni dung công vic:

+ Chm công và x lý bt thường công lnh

+ Tng hp báo cáo, xin thưởng

+ X lý các công vic, giy t liên quan đến nhân s

☘QUYN LI

1. Mc lương tha thun theo năng lc

2.Hưởng chế độ phúc li theo lut lao động ca Vit Nam, Công ty có nhà ăn, ký túc xá tin nghi, môi trường làm vic tt.

 ☎LIÊN H Đin thoi liên h tuyn dng cán b (liên h gi hành chính) 0979.857.237

📩Cv gi vào Email: LXNA-HR@luxshare-ict.com

🌐Thi gian phng vn: các ng viên gi cv hoc liên h sdt trên s được hn phng vn thi gian phù hp

🔶Lưu ý: ng viên tham gia phng vn nh mang theo cv tiếng trung , bút bi, căn cước công dân, bng cp Photo.

🏢Địa ch công ty: Công ty TNHH LUXSHARE-ICT(NGH AN), ( Khu Công Nghip Vsip Ngh An, xã Hưng Tây, huyn Hưng Nguyên, tnh Ngh An).

 


Bài viết khác