Quy định văn hóa học đường tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Quy định này quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An đang học tập, sinh hoạt tại Trường.


Bài viết khác