Sơ đồ hướng dẫn khám sức khoẻ đầu khoá cho HSSV K1, K10, K38

Để thuận tiện cho HSSV khoá mới khám sức khoẻ đầu khoá, phòng Công tác HSSV lập đồ hướng dẫn các bước cụ thể, đề nghị toàn thể HSSV lưu ý để tham gia khám đầy đủ, đúng quy định


Bài viết khác