Ban Thường vụ Thành ủy Vinh cho ý kiến về đề xuất cơ chế, chính sách vượt trội cho thành phố Vinh

(Baonghean.vn)- Ngày 3/11, Ban Thường vụ Thành ủy họp để nghe và cho ý kiến về đề xuất cơ chế và chính sách vượt trội cho thành phố Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tài

Trên cơ sở dự thảo đề xuất cơ chế, chính sách vượt trội cho thành phố, trong gợi mở phần thảo luận, Bí thư Thành ủy đề nghị các thành phần dự họp tích cực thảo luận và cần bám vào thực tiễn, căn cứ pháp lý để đưa ra các ý kiến đề xuất.

Một góc trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các ý kiến đã tập trung đề xuất phát triển kinh tế biển về du lịch, chế biến thủy, hải sản, khai thác đường ven biển (dư địa nhiều); quản lý đô thị, xây dựng; tổ chức bộ máy trên cơ sở tham khảo tại một số địa phương đã có được cơ chế đặc thù. Những đề xuất về cơ chế đặc thù, vượt trội có thể nằm ngoài những quy định chung nhưng phải hợp lý, đảm bảo tính khả thi; cơ chế phải tạo được động lực cho thành phố Vinh phát triển…

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh kết luận hội nghị. Ảnh: Phan Tài

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nêu một số đề xuất chưa phù hợp, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến hoàn thiện dự thảo để đề xuất tỉnh đưa vào đề xuất các cơ chế, chính sách của tỉnh trình Trung ương, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Nguồn: Phan Tài - Báo Nghệ An


Bài viết khác