HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng

  Đó là khẳng định và tựa đề bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023", sáng 2/11. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • "Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng" tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc năm, 2023

  Tối 02/11/2023, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên VTV1 Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng, năm 2023” nhằm tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển"

  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa (viết tắt là XHCN) đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”. Việc xây dựng và triển khai Chuyên đề 2023 để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XIX).

 • Báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW năm 2015

            Thực hiện kế hoạch số 08-KH/Th.U ngày 26/10/2015 của Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh về việc báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực  hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

 • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN

  Trung thực và thẳng thắn là đức tính rất cần thiết trong cuộc sống. Trong thời đại hiện nay, nhất là chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế tri thức toàn cầu, sống trung thực giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng; vì vậy mỗi đảng viên, công chức cần xác định đúng tư tưởng và nhiệm vụ của mình, tùy thuộc vào vị trí công tác và nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng viên, công chức được giao. Chúng ta vận dụng và phát huy tính trung thực và nêu cao trách nhiệm để góp phần hoàn thiện nhân cách và nhận được sự tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp và của quần chúng nhân dân.

 • Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.

 • Những bài học quý qua mỗi dịp sinh nhật Bác Hồ

  “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam...”. Cuộc đời 79 mùa xuân tươi sáng, Bác đã cống hiến trọn vẹn cho dân, cho nước. Bác vui với niềm vui chung của dân tộc, Bác đau khi nhìn thấy nhân dân lầm than, nước mất, nhà tan… Vì vậy, sinh thời, cứ đến dịp 19-5, kỷ niệm Ngày sinh của mình, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức linh đình vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn nhiều khó khăn, gian khổ.

 • Phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ “gốc” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Theo Hồ Chí Minh, căn nguyên sinh ra các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí chính là do sự tha hóa quyền lực (quyền hạn) được trao của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước. Hơn nữa, sự tha hóa quyền lực của đội ngũ này là do thiếu cơ chế kiểm soát. Mặc dù Hồ Chí Minh không nói đến từ “tham nhũng”, chỉ nói đến “tham ô”, nhưng cũng cần phải hiểu rằng, tham ô là một cách diễn đạt dễ hiểu của tham nhũng.

 1 2