Lịch sử hình thành và phát triển

           Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng được thành lập vào năm 2007 theo quyết định số 209/QĐ-HT ngày 23 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An với tên gọi ban đầu là phòng Thanh tra. Cơ cấu tổ chức ban đầu của phòng gồm 3 cán bộ kiêm nhiệm trong đó cán bộ phụ trách phòng là ThS. Chu Thị Hải. Ngày 25 tháng 9 năm 2008, phòng Thanh tra được đổi tên thành phòng Thanh tra - Khảo thí - Kiểm định chất lượng trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An theo quyết định số 264/QĐ-CĐKTNA với cơ cấu tổ chức còn lại 2 đồng chí cán bộ kiêm nhiệm, trong đó có 01 đồng chí trưởng phòng là ThS. Chu Thị Hải. Đến năm 2010, nhân sự của phòng tăng lên 4 cán bộ trong đó có 02 giảng viên kiêm nhiệm, 02 cán bộ chuyên trách với cơ cấu quản lý là 01 đồng chí trưởng phòng. Năm 2012, phòng được bổ nhiệm thêm 1 cán bộ quản lý làm phó phòng là ThS. Đinh Thị Thu Hương. Ngày 27 tháng 1 năm 2014 trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập theo quyết định số 205/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và một lần nữa phòng được đổi tên chính thức thành phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKTNA ngày 13/4/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến năm 2017, khi đồng chí trưởng phòng Chu Thị Hải nghỉ hưu theo chế độ, phòng được bổ sung 02 cán bộ chuyên trách và cơ cấu tổ chức của phòng đã ổn định cho đến thời điểm hiện nay là 05 cán bộ, bao gồm 02 giảng viên kiêm nhiệm, 03 cán bộ chuyên trách với trưởng phòng là ThS. Đinh Thị Thu Hương, phó trưởng phòng là ThS. Lê Tú Anh.

           Ngay từ khi mới thành lập vào năm 2007, phòng mới chỉ có nhiệm vụ về lĩnh vực thanh tra giáo dục trong nhà trường. Sang 2008, khi phòng được đổi tên lần thứ nhất thành phòng Thanh tra-KT & KĐCL thì nhiệm vụ chuyên môn của phòng được mở rộng thêm 2 lĩnh vực là khảo thí và kiểm định chất lượng. Tuy nhiên lĩnh vực khảo thí mới chỉ phụ trách mảng tổ hợp đề thi học phần, thi tốt nghiệp và triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, còn mảng KĐCL mới chỉ triển khai công tác Tự đánh giá sơ bộ CSGD theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trong quá trình hình thành và phát triển, với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu là một phòng với những chức năng nhiệm vụ mới, có thể gọi là giai đoạn “phòng không nhà trống” nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường, anh chị em trong phòng đã phát huy tính đoàn kết, tinh thần tự học, tham gia học hỏi các trường bạn để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đến năm 2014, khi trường được nâng hạng lên đại học thì phòng được đổi tên lần thứ hai là phòng Thanh tra- khảo thí và quản lý chất lượng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến thời điểm này, chức năng nhiệm vụ của phòng đã được bổ sung đầy đủ hơn với đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn về mọi mặt. Chính vì vậy, mọi hoạt động của phòng đã dần đi vào nề nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn với tầm ảnh hưởng không nhỏ góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo của nhà trường.

           Qua hơn 10 năm thành lập gắn liền với hai giai đoạn phát triển của nhà trường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức ban đầu của đơn vị mới thành lập, cán bộ, nhân viên của phòng đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung tâm: Thanh tra, Khảo thí; Đảm bảo chất lượng. Thời gian 10 năm tuy chưa dài, song sự ra đời của phòng Thanh tra- KT & QLCL đã đánh dấu sự trưởng thành hơn nữa của Đại học Kinh tế Nghệ An, nhà trường đã có đơn vị chuyên trách về công tác Thanh tra-KT&QLCL phù hợp với sự phát triển và hội nhập của giáo dục nước nhà với khu vực và thế giới.

           Với nhiều cống hiến nỗ lực, trong những năm qua, phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng đã liên tục được Nhà trường công nhận là Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Đặc biệt phòng đã hai lần được chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc vào các năm 2013, 2014.

           Trong chặng đường sắp tới, với nhiều cơ hội và thử thách mới, Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng xác định sẽ luôn giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng và các quy định của cấp trên nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An./.


Bài viết khác