Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

  IMG_0036

 

 

 

  IMG_0003

 

 

 

  IMG_0053

 

 

 

  IMG_0061

 

 

 

  IMG_0062

 

 

 

  IMG_0070

 

 

 

  IMG_0082

 

 

 

  IMG_0087

 

 

 

  IMG_0090

 

 

 

  IMG_0096

 

 

 

  IMG_0103

 

 

 

  IMG_0110

 

 

 

  IMG_0143

 

 

 

  IMG_0150

 

 

 

  IMG_0167

 

 

 

  IMG_0174

 

 

 

  IMG_0180

 

 

 

  IMG_0187

 

 

 

  IMG_0194

 

 

 

  IMG_0199

 

 

 

  IMG_0213

 

 

 

  IMG_0220

 

 

 

  IMG_0235

 

 

 

  IMG_0242

 

 

 

  IMG_0254

 

 

 

  IMG_0259

 

 

 

  IMG_0265

 

 

 

  IMG_0276

 

 


Bài viết khác