TIN TỨC-SỰ KIỆN

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2024

  THÔNG BÁO Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2024

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2024

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2023 bằng các mã phương thức: 100, 200, 301, 402, 407 (*), như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

   

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

   

   

  Chỉ tiêu

   

   

  Tổng

  Xét tuyển thẳng

  Xét theo kết quả học tập THPT

   

  Xét theo kết quả thi THPT

   

  Xét theo phương thức kết hợp

   

  Xét theo KQ bài thi ĐGNL

   

  Tổng chỉ tiêu đại học

   

  1700

  22

  1028

  550

  60

  40

  1. Công nghệ thông tin

  7480201

  220

  2

  120

  88

  5

  5

  2. Kế toán

  7340301

  640

  2

  445

  173

  10

  10

  3. Kinh tế

  7310101

  100

  2

  58

  30

  5

  5

  4. Kinh tế số

  7310109

  50

  2

  24

  14

  5

  5

  5. Lâm học

  7620201

  30

  2

  12

  10

  5

  1

  6. Marketing

  7340115

  100

  2

  68

  20

  5

  5

  7. Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao)

  7620101

  30

  2

  12

  10

  5

  1

  8. Quản lý đất đai

  7850103

  30

  2

  12

  9

  5

  2

  9. QTKD

  7340101

  200

  2

  120

  71

  5

  2

  10. Tài chính ngân hàng

  7340201

  50

  2

  22

  19

  5

  2

  11. Thú y (Bác sĩ Thú y)

  7640101

  250

  2

  135

  106

  5

  2

           

  2. Phương thức xét tuyển:

  2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301

  Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT;

  2.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) - Mã phương thức xét tuyển 200

  Điều kiện đăng ký xét tuyển: : thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước (thí sinh tự do).

   Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả, hình thức đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

  Nguyên tắc xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển theo ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

  -Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp

   11, học kỳ 1 lớp 12).

  Điểm XT = Điểm XT môn 1 + Điểm XT môn 2 + Điểm XT môn 3 + điểm ƯT

  Trong đó: 

  Điểm XT môn 1= Điểm TB môn 1HK1 lớp 11+Điểm TB môn 1HK2 lớp 11+Điểm TB môn 1HK1 lớp 123

  Điểm XT môn 2= Điểm TB môn 2HK1 lớp 11+Điểm TB môn 2HK2 lớp 11+Điểm TB môn 2HK1 lớp 123

  Điểm XT môn 3= Điểm TB môn 3(HK1 lớp 11)+Điểm TB môn 3(HK2 lớp 11)+Điểm TB môn 3(HK1 lớp 12)3       Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

  2.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024- Mã phương thức xét tuyển 100

  Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

  Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả, hình thức đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

  Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

  Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT nếu có).

  2.4. Phương thức 4:  Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của

   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mã phương thức xét tuyển: 402

          - Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

                      + Với điểm thi ĐGLN của ĐHQG Hà Nội:

          ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

                      + Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

          ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên ( nếu có);

          Ghi chú: Điểm bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tính theo thang điểm 30.

          - Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 13 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

  2.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp. Mã phương thức xét tuyển: 407

  Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT  năm 2024.

  - Điểm xét tuyển = (Tổng điểm năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2023 của 03 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

  - Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

  4. Tổ chức đăng ký xét tuyển các đợt như sau

   

   

   

   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...