Thông báo lịch kiểm tra cấp chứng chỉ

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /TT.NNTH                                                                                                         Nghệ An, ngày  22  tháng  02 năm 2019

 

THÔNG BÁO KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ

TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh Trình độ B,C (Tương đương A2 và B1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc); chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (IC3) như sau:

1. Đối tượng tham gia kiểm tra lấy chứng chỉ

- Giáo viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

- Cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch lên giảng viên, chuyên viên chính hoặc tương đương;

- Những người có nhu cầu khác.

2. Thời gian học, ôn và tham gia kiểm tra

- Nhận hồ sơ liên tục.

- Thời gian học và ôn tập: Theo nhu cầu.

- Thời kiểm tra cấp chứng chỉ: Vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

         (Các đơn vị liên kết có đủ học viên đăng ký sẽ tổ chức thi theo yêu cầu).

3. Đơn vị Cấp chứng chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ được công nhận toàn quốc.

4. Hồ sơ dự kiểm 01 chứng chỉ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự kiểm tra (theo mẫu:  Tiếng Anh Trình độ B Ứng dụng công nghệ thông tin)

- 1 Bản phô tô Chứng minh nhân dân

- 2 ảnh 4 x 6

5. Địa chỉ liên hệ: 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Địa chỉ: 51- Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 0945060607(Thầy Cường); 0899.630.878 (Thầy Thành).


                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                         TS. Đinh Văn Tới


Bài viết khác