Giới thiệu chung

        Ngày 23/8/2007, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An ban hành Quyết đinh số 214/QĐ-HT về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Cùng với việc nâng cấp Trường lên đại học, ngày 12/11/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định số 319/QĐ-ĐHKTNA về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Ngày 23/8/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định số 750/QĐ-ĐHKTNA về việc sáp nhập Ban Tuyển sinh vào Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và trực thuộc Ban giám hiệu.

      Từ một Trung tâm hoạt động kém hiệu quả, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu đã mạnh dạn tuyển dụng và bổ nhiệm giám đốc mới từ bên ngoài về nên từ tháng 1/2013 đến nay đã đưa Trung tâm đột phá, phát triển toàn diện. Bên cạnh việc phục vụ tốt công tác đào tạo chính khóa các môn Tin học, Ngoại ngữ, Kế toán máy…, hàng năm Trung tâm đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên về Tiếng Anh trình độ B, Tin học ứng dụng (nay là Ứng dụng Công nghệ thông tin), Kế toán trưởng, Nghiệp vụ kế toán, Nghiệp vụ thuế, Kế toán máy; phối hợp tổ chức bồi dưỡng công chức xã theo đề án của Bộ Nội vụ, bồi dưỡng doanh nhân theo đề án của UBND tỉnh; liên kết với các Học viện, Trường đại học trong cả nước đào tạo hàng chục lớp văn bằng 2 đại học và cao học các ngành cho nhân lực tỉnh Nghệ An.

      Song song với công tác tuyển sinh và đào tạo, Trung tâm luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay, trong số 6 người đã có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ và 02 thạc sĩ, 01 cử nhân; 03 người có bằng thứ hai đại học ngôn ngữ Anh; 03 người có bằng trung cấp công nghệ thông tin; 04 người là đảng viên; 01 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 02 người đang học gần xong lý luận chính trị (01 cao cấp và 01 trung cấp). Không những thế, hoạt động nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm cũng được cán bộ nhân viên tích cực thực hiện. Kết quả có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Tỉnh và cấp Quốc gia được nghiệm thu; nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, được tính điểm khoa học theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư cấp Nhà nước.

       Từ những kết quả đạt được, từ năm 2015 lại nay tập thể và cá nhân cán bộ, nhân viên Trung tâm vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu. Trong đó, 02 lần được Hiệu trưởng tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc” và 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (02 năm học 2016- 2017 và 2017- 2018); tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2017- 2018 đến 2018- 2019”; năm 2020, được Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen cho tập thể và 01 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020”. Hàng năm, viên chức, lao động của Trung tâmluôn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 6/6 người, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 1/6 người, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” 1/6 người./.


Bài viết khác