Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Khóa 28(K28)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

   TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Số 340 /TB- ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Nghệ An, ngày  05  tháng 4 năm 2023

                                         Kính gửi  : Quý cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân

         Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BTC-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước; Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên tục chiêu sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Kế toán trưởng". Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.

1. Đơn vị tổ chức đào tạo:

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học- Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

51- Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Liên hệ đăng ký:      - Thầy TS. Đinh Văn Tới (DĐ: 0918.658.876) - Giám đốc trung tâm

                                  - Thầy TS. Nguyễn Mạnh Cường (DĐ: 0945.06.06.07)- Chuyên Viên

                                 - Cô Ths.NCS Đặng Thị Thúy (DĐ: 091988.59.79)- Chuyên Viên

2. Mục đích, yêu cầu:

       Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

3. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:

  Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong cơ quan có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

4. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

        -  Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

       - Đã thông qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

5. Giảng viên:

        Giảng viên là các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên chính có kinh nghiệm thực tiễn.

6. Phương pháp học tập:

        Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

7. Lịch học và hình thức học

        - Khai giảng: Vào thứ bảy trung tuần hàng tháng;

        - Lịch học: Học tập trung học tập vào thứ Bảy, Chủ nhật

        - Hình thức học: Học online hoặc trực tiếp

8. Học phí và lệ phí: 3.000.000 đồng/ học viên/khóa (Lớp đủ 20 học viên).

9. Địa điểm mở lớp: Theo nhu cầu của học viên

10.  Qui định cấp chứng chỉ

         Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo thời gian học tập theo qui định và tham dự các kỳ thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kế toán trưởng của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (do Bộ Tài chính phát hành, có giá trị trong toàn quốc).

11. Hồ sơ tham gia học gồm:

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu) có xác nhận đơn vị công tác (kèm theo).

- Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

- 2 ảnh màu 3x4cm.

          

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TT

 

 

 

 

 

 

                KT HIỆU TR­ƯỞNG

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    (đã ký)

 

                  TS. Trương Quang Ngân

 Mẫu hồ sơ đăng ký:/Images/userfiles/30/files/%c4%90%c6%a1n_%c4%91%c4%83ngki_ktt.doc


Bài viết khác