Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /TT.NNTH                                                                                                         Nghệ An, ngày  20  tháng  02 năm 2019

 

THÔNG BÁO
Chiêu sinh đào tạo Đại học Bằng thứ 2, ngành Tiếng Anh

Nhằm tạo điều kiện cho cán các học viên cao học được MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ (Tiếng Anh) khi dự thi đầu vào và chuẩn đầu ra Cao học, nghiên cứu sinh; tuyển dụng công chức- viên chức; thi chuyên viên chính, giảng viên chính, nâng ngạch; thi bác sĩ chính, bác sĩ cao cấp, bác sĩ chuyên khoa…, Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chiêu sinh đào tạo Đại học bằng thứ 2, ngành Tiếng Anh. 
- Thời gian học: Ngoài giờ hành chính.
- Khai giảng: 7h30' ngày 23/3/2019
- Hình thức chiêu sinh: Xét tuyển
- Địa điểm học: Phòng P3E2 – Nhà E, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 
Đây là cơ hội học tập và phát triển cho mọi người, Nhà trường cam kết tạo điều kiện tốt nhất để người học hoàn thành khóa học thuận tiện.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, 
Số 51, Lý Tự Trọng, p. Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (038)3522156 / 0918658876 (TS. Đinh Văn Tới- Giám đốc);

0899.630.878 (Thầy Thành); 0945060607 (Thầy Cường).
Trân trọng thông báo.

 

                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                         TS. Đinh Văn Tới


Bài viết khác