GIỚI THIỆU CHUNG

  • Giới thiệu về ngành CNTT

    Giới thiệu về ngành CNTT

              Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một trường đại học đa ngành nghề. Trong đó ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) là ngành học mới đưa vào chương trình đào tạo của trường từ năm 2022 tho nhu cầu thực tế của xã hội, doanh nghiệp. Ngành CNTT được áp dụng các phương pháp và các công cụ để đào tạo về sử dụng các phần mềm, hệ thống máy tính, công cụ và hệ thống mạng Internet. Từ đó các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ biết cách lập trình để quản lý thông tin, vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ và hệ thống mạng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là thời kỳ gắn với những đột phá về công nghệ. Nghề Công nghệ thông tin được coi là nền tảng cho các ngành khác phát triển.

 1