Kết quả xét tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Kết quả xét tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 sinh viên khoá 6 các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế, khoá 5 thú y và các khoá xét bổ sung

Bấm xem chi tiết tại đây


Bài viết khác