Thành lập hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường đợt 2 năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019, từ ngày 12/4/2019-20/4/2019 tại phòng họp A của nhà trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Hội đồng đánh giá thuyết minh đề khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2019 cho sinh viên và các giảng viên đã được tiến hành diễn ra.

Bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019, từ ngày 12/4/2019-20/4/2019 tại phòng họp A của nhà trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Hội đồng đánh giá thuyết minh đề khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2019 cho sinh viên và các giảng viên đã được tiến hành diễn ra.

Hội đồng thông qua các đề tài sau:

1

Nghiên cứu chất lượng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

T2019-12

ThS. Lê Thị Xuân

Hồ Thị Hiền

2

Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn lao động đến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Nghệ An

T2019-14

TS. Hồ Thị Hiền

CN: Nguyễn Thanh Tâm; CN:Nguyễn Thị Thanh Hải

3

Phát triển giáo dục khởi nghiệp tại trường đại học Kinh tế Nghệ An

T2019-13

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

4

Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc giải quyết mâu thuẫn trong nhận thức, thực tiễn của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

T2019-17

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

ThS. Lê Phương

5

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hộ trồng chè trên địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

T2019-16

ThS. Lê Phương

ThS. Võ Thị Thu Hương; ThS. Hoàng Thị Lộc

6

Tình hình mắc bệnh Parvovirus trên chó được khám và điều trị tại phòng khám thuộc chi cục thú y vùng 3-tp Vinh, Nghệ An; đề xuất các giải pháp phòng bệnh

TSV2019-02

Trần Thị Mỹ Linh

Lê Thị Ngọc; Lê Hoàn; Trần Thị Huyền; Bùi Hữu Linh

7

Khảo sát kháng thể Newcastle  và sự lưu hành của virus ở một số chợ và lò mổ trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An bằng phương pháp HI, HA

TSV2019-03

Hoàng Thanh Tiến

Phạm Thị Ngọc; Phạm Thị Linh; Đặng Minh Sơn; Nguyễn Đình Sang; Đặng Thị Mai; Lê Văn Nam; Phan Thị Hằng; Nguyễn Thị Hạnh

8

Lối sống sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TSV2019-04

Dương Thị Hoài Thương

 

9

Giải pháp nâng cao ý thức tự học cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TSV2019-05

Lê Thị Hoài Thương

 

10

Vai trò của Đoàn Thanh niên với định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TSV2019-06

Ngô Thị Xuyến

 

11

Nghiên cứu quản lý thời gian học tập và sinh hoạt của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TSV2019-07

Hoàng Thúy Hằng

Trần Thị Linh

12

Kế toán bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ

TSV2019-08

Nguyễn Thị Thu Trang

Vũ Thị Hồng Hoa; Lê Thị Quỳnh Anh; Trần Thị Kiều Nga; Đặng Thị Trang; Đặng Thị Thùy Linh

13

Nghiên cứu công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển máy xây dựng ADP

TSV2019-10

 Hoàng Thị Mai

Trần Hoàng Hương

14

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần cơ khí và thương mại Vạn Thịnh Windows

TSV2019-12

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thị Xuân; Nguyễn Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Hoa; Võ Thị Dung

15

Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 để hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Vilaconic

TSV2019-01

Nguyễn Thị Thanh Trà

Phạm Thị Thu Uyên; Lê Thị Quỳnh; Ngô Thị Mỹ Linh; Nguyễn Thị Hiền

 

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: “Nghiên cứu chất lượng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An”. T2019-12. Tác giả: ThS. Lê Thị Xuân và CS

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Phát triển giáo dục khởi nghiệp tại trường đại học Kinh tế Nghệ An. T2019-13. ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn lao động đến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Nghệ An. T2019-14. TS. Hồ Thị Hiền

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN Khảo sát kháng thể Newcastle  và sự lưu hành của virus ở một số chợ và lò mổ trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An bằng phương pháp HI, HA. TSV2019-03. Tg: SV Hoàng Thanh Tiến

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Vai trò của Đoàn Thanh niên với định hướng khởi nghiệp cho sinh viên trường Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. TSV2019-06.Tg: SV Ngô Thị Xuyến

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Kế toán bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ. TSV2019-08. Tác giả: SV Nguyễn Thị Thu Trang

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Kế toán bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ. TSV2019-08. Tác giả: SV Nguyễn Thị Thu Trang

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Nghiên cứu công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển máy xây dựng ADP. TSV2019-10-Tác giả: SV Hoàng Thị Mai

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Nghiên cứu công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển máy xây dựng ADP. TSV2019-10-Tác giả: SV Hoàng Thị Mai

Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần cơ khí và thương mại Vạn Thịnh Windows. TSV2019-12. Tác giả: SV Nguyễn Thu Trang

Tại Hội đồng Khoa học Bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019, trưởng nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt thuyết minh nghiên cứu. Các phản biện và ý kiến của uỷ viên Hội đồng khoa học đã đánh giá của thuyết minh đề tài và những sai sót, khuyết thiếu cần sửa chữa, bổ sung. Hội đồng khoa học nhất trí đánh giá tính khoa học và thực tiễn trong thuyết minh đề tài. Sau phần trả lời của nhóm nghiên cứu về các ý kiến của các thành viên Hội đồng, chủ tịch Hội đồng khoa học đã tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá, chỉ ra các nội dung, các lỗi cần chỉnh sửa để hoàn thiện thuyết minh đề tài. Các thành viên Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu phiếu nhất trí thông qua thuyết minh đề tài để nhóm nghiên cứu được thực hiện. 

Với các kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài đã được Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu và đánh giá các đề cương đề tài đều xếp loại Đạt. Đồng thời, để hoàn thiện các nội dung trong báo cáo cũng như các kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng khoa học yêu cầu Tác giả tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung một cách phù hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội đồng.

Các tác giả và nhóm cộng sự  đã nghiêm túc tiếp thu và đồng ý chỉnh sửa lại đề cương theo đúng với ý kiến của Hội đồng thẩm định. Phát biểu kết luận, thay mặt Hội đồng thẩm định, TS. Nguyễn Công Trường – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế  nước yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện thuyết minh đề tài và nộp lại đề cương đã chỉnh sửa theo đúng thời gian quy định./.


Bài viết khác