Cơ cấu tổ chức


1. Th.S, NCS Phạm Thị Mai Hương
Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng

2. Th.S NCS Hoàng Thị Huyền
Phó Trưởng Khoa & Trưởng bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 

3. TS Lê Thùy Dung
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế & Trưởng Bộ môn Tài chính – Thuế

 

4. TS Đinh Thị Thúy Hằng
 

 
5. Th.S Nguyễn Thị Ngọc Liên
Giảng viên Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
6. Th.S Lê Thị Dung
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 


7. TS Nguyễn Thị Bích Hằng
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 


8. Th.S NCS Thái Đình Hoàng
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
9. Th.S Phạm Thị Hoài Thanh
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
10. Th.S Ngô Thị Tú Oanh
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 

 
11. TS. Phan Thúy Thảo
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 
12. Th.S Nguyễn Thị Thanh Tú
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế


 
13. Th.S Nguyễn Thị Thanh Thương
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 


14. Th.S NCS Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 


15.TS Nguyễn Hữu Lương

Giảng viên Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm


Bài viết khác